O firmie

Firma PC-Akme nie prowadzi sprzedaży detalicznej (prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla Podmiotów Gospodarczych). Oferta firmy skierowana jest do klientów, dla których: cena, jakość i niezawodność są najważniejszymi czynnikami wyboru. Klient znajdzie tutaj produkty z grupy akcesoriów i kabli komputerowych oraz komponentów sieciowych. Ze względu na szybki rozwój rynku firma PC-Akme wciąż poszerza swoją ofertę produktów starając się być liderem w zakresie oferowania nowości asortymentowych. Celem firmy jest wykorzystywanie zdobytego doświadczenia i potencjału twórczego dla zrozumienia i dostosowania się do potrzeb Klientów, a w konsekwencji do nawiązania z nimi długookresowej współpracy. Firma PC-Akme zrobi wszystko, aby zadbać o sukces swoich Partnerów. Przed momentem dokonania pierwszego zakupu u nas, każdy potencjalny Klient (Podmiot Gospodarczy) zobowiązany jest nam dostarczyć kopię poniższych dokumentów:

  • Regon
  • NIP
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub jego odpowiednik np: KRS

Powyższe kopie dokumentów są niezbędne w celu rejestracji Klienta w naszej bazie. Dane te nie są nigdzie publikowane i rozpowszechniane (są wykorzystywane wyłącznie na użytek fimy celem wystawienia faktury Vat i są odpowiednio chronione i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi w polityce bezpieczeństwa i procedurach wewnątrz firmy PC-AKME).

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru, który jest w stanie nie naruszonym, nie był używany oraz jego oryginalne opakowanie nie zostało zniszczone, w czasie 14 dni od daty zakupu.

Zamówiony towar przesyłamy po przedpłacie (dla stałych naszych Klientów obowiązują oddzielne uzgodnienia i umowy). W tym przypadku wystawiamy fakturę proformę Vat, przesyłamy ją do klienta pocztą elektroniczną i dopiero po otrzymaniu zapłaty (maksymalnie dwa dni od wystawienia faktury) wysyłamy zamawiany towar wraz z oryginałem faktury Vat.

Treść:

Firma PC-Akme w dalszej części zwana autorem, nie bierze żadnej odpowiedzialności za przesyłane informacje, ich aktualność, poprawność, kompletność ani jakość. Roszczenia w stosunku do autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem takich informacji lub spowodowanych przez wykorzystanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji nie będą miały podstaw, jeśli ze strony autora nie było ewidentnej, zamierzonej winy lub poważnego zaniedbania. Wszelkie oferty przesyłane są bez zobowiązań. Autor zastrzega sobie prawo zmiany części lub całości oferty, dodania, usuwania, czasowego lub stałego zaprzestania publikowania treści bez wcześniejszego powiadomienia.

Linki:

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich linków do obcych stron internetowych będących poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązania mogą być egzekwowane jedynie wtedy gdy autor ma świadomość tych treści oraz gdy ma techniczne możliwości ich blokowania w przypadku zgłoszenia nadużycia. Zatem autor oświadcza, że w momencie umieszczania linków do innych stron internetowych, strony te nie stanowią nadużycia. Autor nie ma wpływu na bieżące ani przyszłe treści umieszczane na stronach do których prowadzą linki, zatem nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treści umieszczane na stronach do których linki te prowadzą, szczególnie po czasie umieszczenia takiego linka na swojej stronie internetowej. Dotyczy to wszelkich linków umieszczanych na stronie internetowej z ofertami, zarejestrowanych w księdze gości, na forum dyskusyjnym oraz liście mailowej. Jedynie prawowity właściciel strony internetowej jest odpowiedzialny za nielegalne, niepoprawne lub niekompletne treści umieszczone na swojej stronie oraz za szkody, które mogą wynikać z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, tym samym odpowiedzialność ta nie spoczywa na osobach powołujących się na treści tam publikowane.

Prawa autorskie i znaki handlowe:

Autor dokłada wszelkich starań do przestrzegania praw autorskich do znaków graficznych oraz treści publikacji, wykorzystywania znaków graficznych oraz treści, których sam jest autorem oraz korzystania ze znaków graficznych oraz treści nie wymagających odrębnych pozwoleń. Wszelkie znaki handlowe wykorzystane na stronach internetowych a należące do stron trzecich zostały wykorzystane zgodnie z zasadami własności prawowitego właściciela. Samo słowne nawiązanie nie stanowi podstawy do wnioskowania, że znaki handlowe nie należą do stron trzecich! Prawa autorskie do publikowanych treści pochodzących od autora należą do autora strony internetowej. Powielanie lub wykorzystywanie takich znaków graficznych lub treści w publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone, o ile nie zostało pisemnie uzgodnione z autorem.